Dravet syndrom Norge et nettverk under Norsk Epilepsiforbund

Epilepsiforbundets hovedområder er opplysningsarbeid og påvirkningsarbeid for å fremme best mulig livskvalitet for mennesker med epilepsi.

Gå til nettside

Dravet syndrom Norge følger Epilepsiforbundets vedtekter, men skal ha et særlig fokus på Dravet syndrom og likepersonsarbeid for denne målgruppen.
Epilepsiforbundet jobber kontinuerlig med en rekke viktige interessepolitiske saker. Sakene de jobber med har alle stor betydning for mange mennesker med epilepsi, også de med Dravet syndrom. Dravet Syndrom Norge vil fremme saker som angår vår målgruppe, men som regel vil disse sakene også berøre andre diagnoser innenfor epilepsi.

Aktuelt

Kompetansesenteret arrangerer fagkurs 26. november, som også er åpent for pårørende. Dette er en videokonferanse som er åpen for deltagelse for hele landet. Tips gjerne alle som arbeider med mennesker med Dravet syndrom! 

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dravet-syndrom-og-epilepsi-fagkurs-videokonferanse-2019-11-26

Rett før sommeren var Dravet Syndrom Norge på møte med prosjektleder Caroline Lund, Nina Benan fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Sigrid Systad, spesialpedagog og medarbeider i prosjektet angående prosjektet "Dravet syndrom - en populasjonsbasert studie av norske pasienter". Dette er et prosjekt som har fått støtte fra Norsk epilepsiforbunds forskningsfond.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler